Një shkrimtare e pasur shkruan një roman për jetën e të pasurve. Ajo ofron ...

Read More

Foto kortezi: Flickr Termi “pastrimi i parave” lidhet me të vërtetë me rrobat e ...

Read More

Sartri “Një shkrimtar që mbështet pozicione politike, shoqërore apo letrare duhet të veprojë vetëm ...

Read More

Negativi i fotografisë së Eddington. Më 29 maj 1919, astronomi i ri anglez Arthur ...

Read More

Në Amerikën e viteve 1940, një grup punonjësesh bibliotekash përdornin kuaj për të shpërndarë ...

Read More