Vjen në shqip për herë të parë Dalje për ajër nga George Orwell
Të rejat nga bota e librit, shkurt 2021
Të rejat nga bota e librit, janar 2021
“Bob Legjenda”-Një roman i ri nga Arlinda Guma
Të rejat nga bota e librit
Të rejat nga bota e librit, shtator 2020