1. Qeveritë nuk mësojnë kurrë, vetëm njerëzit mësojnë. 2. Zgjidhja që qeveria zakonisht i ...

Read More

Milton Friedman është një ekonomist nobelist i shumëkritikuar si përgjegjës për një pjesë të ...

Read More

Libri Kapitali në Shekullin e Njëzetenjë, i ekonomistit radikal francez Thomas Piketty ka zemëruar ...

Read More

Shtëpia botuese “Saras” hedh në qarkullim librin “Historia e fshehtë e kapitalizmit italian”. Pesëdhjetë ...

Read More