Letërsia dhe irracionalja

0
94

“Ideja e ndjenjave është ajo që më lejon mua, si shkrimtar, të mos prodhoj letërsi logjike bazuar në arsye dhe inteligjencë, por të krijoj diçka që synon të joshë, jo të bindë. Synimi është që lexuesi të rrethohet nga këto parfume të cilat unë po përpiqem t’i përshkruaj në aktivizimin e ndjenjave që nuk janë logjike, në mënyrë që ai apo ajo të braktisë nevojën për të logjikuar.” Dany Laferrière

Dany Laferrière është një shkrimtar haiatian-kanadez që shkruan në gjuhën frënge. [Link]