Dërgesa

Synimi ynë është të nisim porositë që marrim brenda dy ditëve punë nga kryerja e pagesës për porositë brenda Shqipërisë. Në raste të rralla, kërkohet një periudhë më e gjatë. Dorëzimi i pakove jashtë Shqipërisë kryhet zakonisht brenda dy javëve, me vonesa deri në katër javë në raste të caktuara.

Ne i dërgojmë porositë përmes Posta Shqiptare sh.a dhe shërbime të tjera postare. Të gjitha pakot nisen me shërbimin e konfirmimit të marrjes. Postieri zakonisht i dërgon këto pako në shtëpi dhe kërkon firmën e marrjes. Në rast se ju nuk gjendeni në shtëpi postieri lë një pusullë duke ju ftuar të paraqiteni në postën më të afërt për marrjen në dorëzim të pakos.

Ju mund të merrni kodin e gurmimit online, i cili ju lejon të gjurmoni pakon gjatë udhëtimit. Shërbimi i gjurmimit gjendet te faqja në internet Posta Shqiptare, postashqiptare.al.

Librat paketohen në mënyrë që të mos dëmtohen gjatë transportit.

Kostoja e postës varion nga pesha e pakos. Për porositë brenda Shqipërisë, kostoja e postës është fikse 200 lekë për dërgesë. Për porositë nga jashtë Shqipërisë, zakonisht kostoja e postës është më efektive për pakot mbi 2 kg dhe më e kushtueshme për porositjen e një libri të caktuar.

Ne marrim përsipër të ridërgojmë porosinë ose kryejmë rimbursimin e pagesës në rast se për çfarëdolloj arsyeje, pakoja me libra nuk mbërrin në destinacion. 

Ju mirëpresim
ShtëpiaeLibrit.com