Të rejat nga bota e librit
Pesë autorë shqiptarë do përkthehen në gjuhë të huaj