Si përcaktoi Lëvizja Surealiste rrjedhën e historisë së artit