Radikalizmi islamik, problem në Shqipëri
Libra të rinj: Një libër që kundërshton retorikën greke mbi popullsinë etnike maqedonase
Libra të rinj: historik & studimorë
Libër i ri: Charles Telford Erickson, jeta dhe vepra për Shqipërinë dhe në Shqipëri
Libër i ri: Si u bë mbret i Shqipërisë Ahmet Zogu?
Historia e kapitalizmit italian parë nga prapaskenat