Koha kur një shkrimtar hidhej në gjyq për dëmtim të moralit publik