Murtaja i Kamysë bëhet i shumëshituri shqiptar i karantinës
Alber Kamy dhe filozofia e absurdit