Pagesat me “Transfertë” brenda Shqipërisë!

0
1252

Ky është një udhëzues i përmbledhur mbi mënyrat se si mund të bëhen pagesat e librave për porosinë brenda Shqipërisë.

Nëse sapo keni bërë një porosi në faqen tonë, ju lutemi përdorni të dhënat e mëposhtme bankare për të kryer pagesën e porosisë tuaj.

Porosia juaj nuk do të dërgohet pa marrë më parë konfirminin e pagesës.

Ju faleminderit për mirëkuptimin!

Informacionet tona bankare jane si me poshte:
Për pagesat në lekë brenda Shqipërisë
Emri i bankes: Raiffeisen Bank Albania
Emri i Përfituesit: Shtëpia e Librave Shpk
IBAN: AL30 2021 1130 0000 0000 0121 8223 ALL

Ose:
Emri i bankes: BKT
Emri i përfituesit: Shtëpia e Librave Shpk
Llog. bankare: 505000567
IBAN: AL3320511557000567

Për pagesat nga jashtë Shqipërisë mund të përdoren të dhënat e mëposhtme:
Name of the Bank: Raiffeisen Bank Albania
Swift: SGSBALTX
Beneficiary: Shtëpia e Librave Sh.p.k
IBAN: AL97202111300000000021218223 Eur
Note: Payment for books