nga Admin

22 Janar, 2019

Si mund të bëj një pagesë pa kosto transaksioni te shtëpiaelibrit.com?

Ky është një udhëzues i përmbledhur mbi mënyrat se si mund të bëhen pagesat e librave për porosinë brenda Shqipërisë.

Nëse sapo keni bërë një porosi në faqen tonë, ju lutemi përdorni të dhënat e mëposhtme bankare për të kryer pagesën e porosisë tuaj.

Porosia juaj nuk do të dërgohet pa marrë më parë konfirminin e pagesës.

Mënyra më e mirë dhe deri më sot (shtator 2019) pa kosto transaksioni është pagesa me banking elektronik Raiffeisen On ose BKT Online. Te dyja këto platforma ofrohen falas nga bankat përkatëse për klientët e vet dhe mundësojnë transferimin e pagesës te ne pa komision.

Në rast se nuk jeni klientë të këtyre bankave, ju lutem kini parasysh se këto banka, (dhe të tjerat), mbajnë komision për “derdhjet te të tretët”, pra rastet kur ju paraqiteni në sportelin e një banke për të paguar një porosi te ne.

Ne keni zgjedhur këto dy banka si bankat më të mëdha në Shqipëri, dhe besojmë se shumica dërrmuese e klientëve tanë janë edhe klientë të këtyre bankave. Nëse jeni klientë të këtyre bankave por nuk keni ende banking elektronik, ju rekomandojmë ta hapni një të tillë.

Pagesat me transferte bankare brenda Shqiperise

Ju faleminderit për mirëkuptimin!

Informacionet tona bankare jane si me poshte:
Për pagesat në lekë brenda Shqipërisë
Emri i bankes: Raiffeisen Bank Albania
Emri i Përfituesit: Shtëpia e Librave Shpk
IBAN: AL30 2021 1130 0000 0000 0121 8223 ALL

Ose:
Emri i bankes: BKT
Emri i përfituesit: Shtëpia e Librave Shpk
Llog. bankare: 505000567
IBAN: AL3320511557000567

Për pagesat nga jashtë Shqipërisë mund të përdoren të dhënat e mëposhtme:
Name of the Bank: Raiffeisen Bank Albania
Swift: SGSBALTX
Beneficiary: Shtëpia e Librave Sh.p.k
IBAN: AL97202111300000000021218223 Eur
Note: Payment for books

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>