5 Shtator, 2023

Aldous Huxley pati qenë për një periudhë të shkurtër, mësues i frëngjishtes i George Orëell në shkollën elitare Eton. Huxley botoi romanin e tij distopik Brave New World (Më e mira e botëve) më 1932. Orëell botoi romanin e tij distopik 1984 më 1949. Që të dy konsiderohen sot si profetë, megjithëse me disa ndryshime domethënëse.

Orwell kishte frikë se ata do të ndalonin librat. Huxley kishte frikë se nuk do të kishte arsye për të ndaluar librat sepse nuk do të mbetej më askush që të dëshironte t’i lexonte. Orwell kishte frikë se ata do të na linin ne të painformuar. Huxley kishte frikë se ata do të na jepnin ne aq shumë informacion sa do të binim në pasivitet dhe egoizëm. Orwell kishte frikë se e vërteta do të na fshihet ne. Huxley kishte frikë se e vërteta do të mbytej në një det më gjëra të parëndësishme.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>