Një monografi e re për veprën e Lagush Poradecit

0
776

Lexuesi ka në dorë tani një vepër të re studimore për nja nga kolosët e poezisë shqipe, Lasgush Poradecin, botim i shtëpisë botuese “Naimi“, tashë e njohur për kolanën albanologjike “Universitas”.

Cikli filozofik ne sistemin poetik te Lasgush PoradecitStudimi “Cikli filozofik në sistemin poetik të Lasgush Poradecit: variante, burime, poetikë” i studiuesit Eldon Gjikaj, është paraprirë nga të paktën dhjetë vjet kërkime, shprehje e seriozitetit metodologjik në kërkimin shkencor.

Studimi është konceptuar qartë që në krye, duke shenjuar mirë cilat ishin detyrat që duhej të zgjidhte dhe si do të arrihej deri në përfundimet e pritshme. Kjo shprehet edhe në strukturën e qendrueshme të studimit, në rendin e përpiktë të parashtrimit të lëndës, duke shkuar prej detyrës më të përgjithshme tek ajo më e përveçmja dhe duke i dhënë përfundimisht punës edhe një rezultat të drejtpërdrejtë fi lologjik: krahasimin, shqyrtimin kritik dhe stabilizimin e tekstit të ciklit filozofik të poezisë së Lasgush Poradecit. Duke qenë i sigurt në njohjen e temës së zgjedhur, autori i ka shpëtuar kurthit të “qortimit të qortimeve”, që poezia e Lasgush Poradecit i ofron bujarisht, duke iu larguar polemikave me karakter ideologjik. Argumentimi i tezës se Lasgush Poradeci krijoi një sistem poetik të vetin është teorik dhe analitik.

“Libri “Vendi i ciklit filozofik në sistemin poetik të Lasgush Poradecit, variante, burime, poetikë” i studiuesit Eldon Gjikaj është një monografi e shkruar me rreptësi kritike, me fjalë tejet të kursyera, me një gjuhë sa shkencore dhe aq edhe të kuptueshme, larg çdo manierizmi të qëllimshëm për t’i rritur formalisht vlerën punës, me thellësi arsyetimi dhe konkludimi”, shkruan në parathënien shoqëruse të librit Prof. dr. Shaban Sinani.