Diskutim: Pse mungojnë lexuesit në Kosovë?

23
864

Lexuesit ne Kosove (imazh)Sipas një shkrimi publikuar së fundmi nga BBC Albanian, lexueshmëria e librit në Kosovë ka rënë ndjeshëm.

Përfundimet e shkrimit bazohet mbi disa burime dhe argumente të ndryshëm si p.sh.:

  • politikat e gabuara të qeverisë së Kosovës
  • defektet e sistemit shkollor
  • shkatërrimi ose gjendja e keqe e institucioneve të kulturës si bibliotekat, etj
  • problemet me botimin, shpërndarjen dhe lëvrimin e librave
  • botimi i pak kopjeve
  • situata e rëndë sociale
  • çmimet relativisht të larta
  • pamundësia për t’i gjetur dhe huazuar librat nëpër biblioteka

Shkrimi mbyllet me fjalët: “Përfundimisht, leximi i librit në Kosovë, ka rënë në shkallën më të ultë të mundshme, saqë mund të na kujtojë edhe atë shprehjen e njohur “na ishte një herë e dikur…”.”

Duke marrë shtysë nga ky shkrim ju ftojmë ta diskutojmë këtë çështjen së bashku brenda këtij bogu. Mirëpresim komentet tuaja…