René Descartes (1596-1650) zakonisht konsiderohet themelues i filozofisë moderne dhe mendoj se kjo është ...

Read More